เฝ้าระวัง 4 โรคร้ายแรงในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุทุกคน มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคร้าย ซึ่งโรคเหล่านั้นมักมาพร้อมกับอายุที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และการเอาใจใส่ของคนในครอบครัว อาจส่งผลในเรื่องของสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจได้ ดังนั้น ลูกหลานจึงควรให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและสภาพจิต ควรเฝ้าระวังโรคร้ายแรงไม่ให้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุภายในบ้าน

เฝ้าระวัง 4 โรคร้ายแรงในผู้สูงอายุ

โรคร้ายแรงที่มักจะพบบ่อยในผู้สูงอายุ

 1. โรคเบาหวาน
  โรคเบาหวาน เป็นความผิดปกติของร่างกาย ที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงหรือต่ำเกินไป ทำให้เกิดภาวะความรุนแรงต่อกระบวนทำงานของร่างกาย โดยปกติน้ำตาลจะเข้าสู่เซลล์ต่าง ๆ ภายในร่างกาย เพื่อใช้เป็นพลังงานภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนั้นการทำงานต่าง ๆ ดังกล่าวจะไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูง หากเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ อาจทำให้หลอดเลือดถูกทำลายได้ วิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด คือได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
 2. โรคหลอดเลือดหัวใจ
  โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นภัยที่อันตรายอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจระยะแรก จะไม่มีอาการแสดงให้เห็น เมื่อปล่อยไว้ระยะหนึ่ง โดยไม่มีการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม โรคนี้จะแสดงอาการให้เห็นถึงขั้นที่รุนแรง และในบางรายอาจถึงขั้นกลายเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตาย ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ในกลุ่มที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีโอกาสรอดชีวิตต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านั้น เนื่องจากโรคดังกล่าวไม่มียารักษาให้หายขาด และต้องรับประทานยาควบคุมอาการไปตลอดชีวิต ทำให้ต้องจ่ายค่ารักษาที่สูง
 3. โรคข้อ (เก๊าท์)
  ภาวะโรคข้อ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “โรคเก๊าท์” เป็นภาวะที่บริเวณข้อเกิดการเกาะตัวของกรดยูริก ทำให้เกิดการอักเสบ ปวดบวม และร้อน พบมากในผู้หญิงสูงวัย ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากหมดประจำเดือน โรคเก๊าท์เป็นกลุ่มอาการของโรคข้ออักเสบแบบเฉียบพลัน ผู้ที่เป็นโรคนี้จะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดีเช่นเดิม เพราะมีอาการปวดข้อตลอดเวลา ต้องอยู่นิ่ง ๆ ไม่สามารถเดินได้ ในบางรายมีความรุนแรงจนเกิดอาการแทรกซ้อนของไตร่วมด้วย เนื่องจากมีกรดยูริกสะสมบริเวณไต สำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อมาก ๆ ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง ควรไปพบแพยท์โดยเร็วที่สุดเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป
 4. โรคกระดูกพรุน
  โรคกระดูกพรุน เป็นภาวะที่ร่างกายสูญเสียมวลกระดูก ทำให้ความหนาแน่นของโครงสร้างกระดูกลดลง เมื่อเกิดความสูญเสียความแข็งแรง กระดูกจะหักและยุบตัวได้ง่าย ส่วนมากผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนจะไม่มีอาการแสดงให้เห็นเริ่มแรกอย่างชัดเจน แต่จะพบอาการก็เมื่อถึงขั้นรุนแรงแล้ว พบมากในผู้สูงอายุ การแสดงอาการรุนแรงจะมีอาการปวดหลังและสะโพกมาก ยิ่งตอนกลางคืน ในผู้สูงอายุที่เกิดภาวะโรคกระดูกพรุน มีอันตรายอย่างมาก แม้เพียงเคลื่อนไหวร่างกายเพียงเล็กน้อย หรือร่างกายโดนของแข็งมากระทบเพียงนิดเดียวก็ถึงขั้นกระดูกหักได้

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า อาการเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ดังนั้นลูกหลานควรใส่ใจ เฝ้าระวังโรคร้ายแรงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน และรักษาอย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไปค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก: โรงพยาบาลเปาโล

Leave a Reply