ภาวะความดันโลหิตสูง ในผู้สูงอายุอันตรายถึงชีวิต

คุณรู้หรือไม่ว่า ภาวะความดันโลหิตสูง ในผู้สูงอายุนั้น อันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียว ใครที่พบว่า คุณพ่อ คุณแม่ เริ่มมีอาการปวดศีรษะอยู่บ่อยครั้ง หรือมีอาการมึนงง ไม่สามารถทำอะไรอย่างที่เคยทำเป็นประจำได้ นี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่า ผู้สูงอายุเหล่านั้น เป็นภาวะความดันโลหิตสูงแล้ว หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รักษาอย่างถูกต้อง อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ

ภาวะความดันโลหิตสูง ในผู้สูงอายุอันตรายถึงชีวิต

ทำความรู้จักกับภาวะความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นโรคที่พบได้จากการตรวจวัดความดันโลหิตได้ในระดับที่สูงกว่าปกติเรื้อรังอยู่เป็นเวลานาน หากวัดได้ 140 / 90 มม.ปรอทถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูง จะพบว่าคนไทยประมาณ 20% เป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และส่วนมากจะไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคนี้ เมื่อรู้ตัวว่าเป็นก็ไม่ได้รับการดูแลรักษา ส่วนหนึ่งอาจจะไม่มีอาการ ทำให้ไม่ได้สนใจ แต่เมื่อเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนแล้ว ก็จึงเริ่มสนใจ และรักษา ซึ่งบางครั้งก็ไม่ทำให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร

อันตรายที่แฝงมากับ ภาวะความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่มีความรุนแรงถึงแก่ชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้อันตรายของโรคได้แก่ การที่หัวใจต้องรับภาระหนักกว่าปกติ จนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนหลายประกาย อย่างเช่น กล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวายได้ ไตได้รับความเสียหาย โรคอัมพาตจากหลอดเลือดในสมองตีบ โรคหลอดเลือดในสมองแตก โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ซึ่งโรคเหล่านี้หากได้รับการรักษาไม่ทัน หรือไม่ถูกวิธีอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ

วัดระดับความรุนแรงของอาการได้ดังนี้

  • ระดับที่ 1 ความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรก ค่าความดันโลหิตจะอยู่ระหว่าง 140 -159 / 90 – 99 มม.ปรอท
  • ระดับที่ 2 ความดันโลหิตสูงระยะปานกลาง ค่าความดันโลหิตจะอยู่ระกว่าง 160 – 179 / 100 – 109 มม.ปรอท
  • ระดับที่ 3 ความดันโลหิตสูงระยะรุนแรง ค่าความดันโลหิตจะอยู่ระหว่าง 180 / 110 มม.ปรอทขึ้นไป

การวัดความดันโลหิตควรจะวัดขณะนั่งพัก โดยวัดด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง และควรวัดซ้ำ 2 – 3 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นความดันโลหิตสูงจริง ๆ สำหรับการแสดงอาการของ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จะแสดงอาการดังนี้ค่ะ

  • เริ่มแรก ผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จะไม่แสดงอาการใด ๆ ออกมา เพียงแต่จะมีอาการปวดศีรษะ มึนงง เวียนศีรษะ และเหนื่อยง่ายผิดปกติ
  • อาการจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากหัวใจทำงานหนักขึ้น ทำให้ผนังหัวใจหนาตัว แล้วยังไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ผนังหัวใจจะยืดออก ทำให้เกิดหัวใจโต และหัวใจวายได้ในที่สุด
  • อาการจากภาวะหลอดเลือดในสมองตีบตัน ทำให้เป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้ ถ้าเป็นเรื้อรัง อาจจะกลายเป็นโรคสมองเสื่อมได้
  • อาการเกิดจากเลือกไปหล่อเลี้ยงไตไม่เพียงพอ เนื่องจากหลอดเลอดไตเสื่อม ทำให้ไตวายเรื้อรัง และภาวะไตวายจะยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงมากขึ้นไปอีก
  • ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากหลอดเลือดแดงในตาจะเสื่อมลงอย่างช้า ๆ อาจจะมีเลือดออกที่จอตา ทำให้ประสาทตาเสื่อม ตามัว หรือตาบอดได้

คุณคงเห็นแล้วว่า ภาวะความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุนั้น มีความรุนแรงมากเพียงใด สำหรับคุณพบเห็นว่า คุณพ่อ คุณแม่เริ่มมีอาการดังกล่าว อย่างนิ่งนอนใจนะคะ ควรพาพวกท่านไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากโรคอื่น ๆ ที่อาจแทรกซ้อนรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้

Leave a Reply